Donald Duck & Co

Donald Duck & Co

Entertainment

About Donald Duck & Co

Donald troner fremdeles suverent på toppen i tegneseriemarkedet, og har en meget god standing i Norge. Figurene er kjente og kjære for generasjoner av nordmenn, og media bruker daglig referanser fra Andeby. Annonser har vært en naturlig del av Donald Duck-bladet siden 1958, og det er kun plass til noen få annonser i hver utgave. Dette gjør synlighet og oppmerksomhet rundt annonsene svært høy. Bladets målgruppe er alle i alderen 0–99 år, med en hovedmålgruppe på 6–14 år. Foreldrene til hovedmålgruppen har noe høyere inntekt enn resten av befolkningen, og leserne har over gjennomsnittlig tilgang til elektronisk utstyr på rommet sitt – som TV, videospill, mobil etc.

Donald Duck & Cos advertising channels

Print
Magazines

Contact us

Advertise with Donald Duck & Co

Send a free request to us and our team will get back to you as soon as possible.

  • Free of charge
  • Get price suggestions
  • No commitments