NADA Ekspress benyttes ved levering av alle annonser til Egmont Publishing. Husk å fyll ut følgeseddelen. Skriv inn annonsenavn, magasin, utgave, kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse. Det er mulig å sende samme annonse til flere magasiner samtidig.


Se nada.no for mer informasjon om sending.